2023-08-31  [ ]
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
2023-08-28  [ ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
2023-08-24  [ ]
ประกาศไม่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2023-08-21  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2023-08-09  [ ]
ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด การดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
2023-08-03  [ ]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน
2023-07-18  [ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2023-07-10  [ ]
ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2023-07-07  [ ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย/โอน
2023-07-05  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
2023-07-04  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2023-06-30  [ ]
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2023-06-22  [ ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
2023-06-20  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
2023-06-19  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2023-06-13  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
2023-06-12  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2023-06-06  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน
2023-06-02  [ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
2023-05-25  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2023-05-22  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
2023-05-16  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2023-05-10  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
2023-05-01  [ ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2023-04-18  [ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
2023-04-07  [ ]
สื่อเกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด
2023-03-15  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2023-03-09  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2023-02-24  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2023-02-22  [ ]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน
2023-02-22  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2023-02-17  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
2023-02-16  [ ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย/โอน
2023-02-07  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2023-02-01  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 1195 Record : 35 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] Next>>