ระบบแจ้งซ่อม Online


โรงพยาบาลบางระจัน

** UserName ใช้ของ Hosxp ส่วน Pass ใช้ 1234 ** ถ้าต้องการเปลี่ยน กรุณาติดต่อ IT

Admin User