รายการประชาสัมพันธ์

# เรื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

POST : 2022-08-09 | view : 1
View
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

POST : 2022-08-09 | view : 1
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565)

POST : 0000-00-00 | view : 16
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

POST : 0000-00-00 | view : 2
View
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2565 (งบค่าเสื่อม)

POST : 0000-00-00 | view : 4
View
BR ตำบลพักทัน

POST : 0000-00-00 | view : 2
View
การจัดตั้ง LONG COVID-CLINIC

POST : 0000-00-00 | view : 2
View
ผลงานปลูกถ่ายอวัยวะ อำเภอบางระจัน

POST : 0000-00-00 | view : 2
View
นำเสนอนิเทศงาน รอบที่ 2 คปสอ.บางระจัน 070765 v1

POST : 0000-00-00 | view : 2
View
PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะบังคับใช้ในประเทศไทยนี้ จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมู

POST : 0000-00-00 | view : 25
View
PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะบังคับใช้ในประเทศไทยนี้ จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมู

POST : 0000-00-00 | view : 1
View
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

POST : 0000-00-00 | view : 2
View
คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 1400/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46)

POST : 0000-00-00 | view : 12
View
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 13) ที่ 13/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม ฯลฯ

POST : 0000-00-00 | view : 12
View
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร “สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ”

POST : 0000-00-00 | view : 13
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 0000-00-00 | view : 1
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ( เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ) ปีงบประมาณ 2565

POST : 0000-00-00 | view : 1
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 0000-00-00 | view : 1
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 0000-00-00 | view : 1
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 0000-00-00 | view : 1
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 0000-00-00 | view : 2
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 0000-00-00 | view : 1
View
มาทำความเข้าใจกันหน่อยว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย PDPA มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกับพวกเรากันบ้าง

POST : 0000-00-00 | view : 13
View
สคร.7 ขอนแก่น เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตามแนวคิด “HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อได้”

POST : 0000-00-00 | view : 12
View
สธ.แนะ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้เชื้อโควิด สายพันธุ์ BA.4/BA.5 เตรียมหารือฉีดกลุ่มเด็ก 6 เดือนขึ้นไป หากผ่านอนุมัติ อย.

POST : 0000-00-00 | view : 13
View
แผนเงินบํารุง โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 0000-00-00 | view : 3
View