ติดต่อผู้อำนวยการ

สาส์นจากผู้อำนวยการ

สวัสดีครับ ผม นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลบางระจัน ในการดูแลสุขภาพของท่าน หากท่านมีข้อแนะนำ ติ-ชม ประการใด เกี่ยวกับการให้การบริการของโรงพยาบาล หรือมีเรื่องที่ต้องการแจ้งให้กระผมทราบ โดยตรง ท่านสามารถติดต่อผมได้ ที่ 089-2244817 ผมจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ


...