ติดต่อผู้อำนวยการ

สาส์นจากผู้อำนวยการ

สวัสดีครับ ผม นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลบางระจัน ในการดูแลสุขภาพของท่าน


...