ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบางระจัน มีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของ ทางโรงพยาบาล หรือสามารถสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรักษา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านต้องการทราบ ในวันเวลาราชการ หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 โทรสาร 036-814-744 หรือท่านสามารถมาติดต่อด้วยตัวท่านเองที่ โรงพยาบาลบางระจัน เลขที่ 41 หมู่ที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130


แผนที่