Details

    ด้วยโรงพยาบาลบางระจัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ฉะนั้น อาศัยอำนาจ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายบคาบของหน่อยบริการในสังกัด กระทราวงสาธารณสุข

  • วันที่ประกาศ 2022-08-26
  • ผู้ลงข่าว ธนัท ภัทรไพรศาล
  • link
  • ไฟล์แนบ D-1661759688_4181.PDF...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

โรงพยาบาลบางระจัน เลขที่ 41 หมู่ที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทร 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0

Copyright © 2022 bangrachanhospital Office . By งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ