Details

    นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 ดร.สาธิต ปีตุเตชะ รัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • วันที่ประกาศ 2022-10-03
  • ผู้ลงข่าว ธนัท ภัทรไพรศาล
  • link
  • ไฟล์แนบ D-1664772477_9844.PDF...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

โรงพยาบาลบางระจัน เลขที่ 41 หมู่ที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทร 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0

Copyright © 2022 bangrachanhospital Office . By งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ