ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลบางระจัน
คลินิกและงานบริการ วันให้บริการ หมายเหตุ
พฤ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกโรคความดัน
- คลินิกโรคเบาหวาน
- คลินิกโรคหอบ * อังคารที่ 2 ของเดือน (บ่าย)
คลินิกให้คำปรึกษา
- คลินิกยาเสพติด
- คลินิกยาต้านไวรัส
- คลินิกสุขภาพจิต
- คลินิกวัณโรค
คลินิกแม่และเด็ก
- วางแผนครอบครัว,ตรวจหลังคลอด,มะเร็งปากมดลูก,คลินิกวัยทอง
- คลินิกปรึกษาก่อนสมรส,คลินิกฝากครรภ์
- คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน,ตรวจพัฒนาการ,ทันตอนามัย)* พุธที่ 3 ของเดือน
- คลินิกคู่คิดมิตรวัยใส,คลินิกนมแม่
- คลินิกไร้พุง DPAC
- โรงเรียนพ่อแม่
คลินิกทันตกรรม
- คลินิกผู้สูงอายุ* 13.00 - 16.00 น.
งานกายภาพบำบัด
งานแพทย์แผนไทย อบสมุนไพรวันพฤหัสบดี
อุบัติเหตุ - ป่วยฉุกเฉิน - ทำคลอด ให้บริการ 24 ชั่วโมง