ภาพ กิจกรรม

คลิก เพื่อเปลี่ยนรูปภาพการดูภาพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู ประจำปี 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำการคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 7 ท่าน

POST : 2022-07-27 11:02:23 View | 17 ครั้ง