ประชาสัมพันธ์สัปดาห์เภสัชกรรม จัดโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์เภสัชกรรม  จัดโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ  อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางระจัน


POST : 20 ก.ย. 2566 view : 100

Card image cap