โรงพยาบาลบางระจันได้รับอนุมัติ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร พ.ศ. 2567