>>> ค้นหาได้จาก เรื่อง หรือ ชื่อผู้โพสต์ หรือ วันที่
วันที่

เรื่อง

รายละเอียด ผู้โพสต์
2016-12-26
 ไฟล์ CDS แพทย์แผนไทย ล่าสุด
 ไฟล์ CDS แพทย์แผนไทย ล่าสุด
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-12-26
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตาม โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-12-06
 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลบางระจัน
 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลบางระจัน เอกสารดั่งแนบ
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-11-15
 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-10-26
 ใบแจ้งซ่อม งาน IT
 ใบแจ้งซ่อม งาน IT
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-10-10
 ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2017
 ปฏิทิน แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และการอบรม ต่าง ๆ ในปี 2017 ของแต่ละบุคคล
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-09-15
 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
 ร่าง กำหนดการประชุม ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการ และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4)
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-09-08
 Templates Power Point โรงพยาบาลบางระจัน (ใหม่)
 Templates Power Point โรงพยาบาลบางระจัน (ใหม่)
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-08-23
 การขายทอดตลาดพัสดถุครุภัณฑ์ชำรุด
 ดังรายละเอียดที่แนบ
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-07-14
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559
 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-06-30
 คู่มือการกรอก 43 แฟ้ม และการตั้งค่าต่างๆใน hosxp และ hosxp_pcu
 คู่มือการกรอก 43 แฟ้ม และการตั้งค่าต่างๆใน hosxp และ hosxp_pcu
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-06-30
 คู่มือการลงข้อมูล Hosxp งานทันตกรรม
 คู่มือการลงข้อมูล Hosxp งานทันตกรรม
ธนัท  ภัทรไพรศาล
2016-06-30
 คู่มือการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม V 2.1 2559
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงรสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข V 2.1 มกราคม 2559 ปีงบประมาณ 2557
ธนัท  ภัทรไพรศาล

Total : 15 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>