เรื่อง : รับผู้ศึกษษดูงานจากโรงพยาบาลศรีธัญญา


รายละเอียด : ศึกษาดูงาน การดูแลผู้ป่วยจิตเวช