>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องจันนพรัตน์
อบรมอสม.เชี่ยวชาญทันตสาธารณสุข
 2018-09-20 2018-09-20 08:00:00 - 12:00:00 เรวดี นุ่มนวล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 100  
  ห้องจันนพเก้า
รับผู้ศึกษษดูงานจากโรงพยาบาลศรีธัญญา
 2018-11-09 2018-11-09 08:00:00 - 12:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 50  
  ห้องจันนพเก้า
โครงการพัฒนาความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
 2018-09-20 2018-09-20 08:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 20  
  ห้องจันนพรัตน์
QLN สิงห์บุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PTC
 2018-09-10 2018-09-10 13:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 25  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุม อสม
 2018-09-10 2018-09-10 08:00:00 - 12:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
cpr
 2018-09-13 2018-09-14 08:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook 40  
  ห้องจันนพเก้า
อสม
 2018-09-10 2018-09-10 08:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
หญิงจอง
 2018-09-11 2018-09-11 09:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook 20  
  ห้องจันนพเก้า
หญิงจอง
 2018-09-10 2018-08-31 09:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook 20  
  ห้องจันนพเก้า
หญิงจอง
 2018-09-05 2018-09-05 09:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook 20  
  ห้องจันนพรัตน์
พี่ม่วยจอง
 2018-09-05 2018-09-05 13:00:00 - 13:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook  
  ห้องจันนพรัตน์
พี่ม่วยจอง
 2018-09-04 2018-09-04 13:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุม คปสอ.บางระจัน
 2018-08-29 2018-08-29 00:00:00 - 00:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระจัน
 2018-09-04 2018-08-29 13:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ชมรมบางระจันพัฒนา
 2017-11-23 2017-11-23 08:00:00 - 13:00:00 สุภาสุข พิศรูป Notebook 30  
  ห้องจันนพรัตน์
การใช้เวลาว่าง
 2017-08-23 2017-08-23 08:00:00 - 12:00:00 สุภาสุข พิศรูป Notebook 30  
  ห้องจันนพรัตน์
กรรมการผู้สูงอายุ
 2017-07-26 2017-07-26 08:00:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 20  
  ห้องจันนพเก้า
อสม.
 2017-07-14 2017-07-14 08:30:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 120  
  ห้องจันนพเก้า
อสม.
 2017-07-07 2017-07-07 08:30:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Visualizer 120  
  ห้องจันนพเก้า
ผู้สูงอายุ
 2017-07-05 2017-07-05 08:30:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 100  

Total : 63 Record : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>