>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
 
  ::00 - ::00    
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมทีมเวชระเบียน
 2018-09-27 2018-09-27 13:00:00 - 16:30:00 สุนทรี ก้อนแข็ง Notebook และ โปรเจคเตอร์ 9  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมซ้อมแผนอัคคีภัยปี2561
 2018-09-28 2018-09-28 00:00:00 - 00:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องจันนพรัตน์
พิจารณาแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2562
 2018-09-17 2018-09-17 13:30:00 - 16:00:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ประเดน KPI template แผนยุทธฯ
 2018-09-18 2018-09-18 13:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
อบรมอสม.เชี่ยวชาญทันตสาธารณสุข
 2018-09-20 2018-09-20 08:00:00 - 12:00:00 เรวดี นุ่มนวล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 100  
  ห้องจันนพเก้า
รับผู้ศึกษษดูงานจากโรงพยาบาลศรีธัญญา
 2018-11-09 2018-11-09 08:00:00 - 12:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 50  
  ห้องจันนพเก้า
โครงการพัฒนาความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
 2018-09-20 2018-09-20 08:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 20  
  ห้องจันนพรัตน์
QLN สิงห์บุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PTC
 2018-09-10 2018-09-10 13:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 25  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุม อสม
 2018-09-10 2018-09-10 08:00:00 - 12:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
cpr
 2018-09-13 2018-09-14 08:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook 40  
  ห้องจันนพเก้า
อสม
 2018-09-10 2018-09-10 08:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
หญิงจอง
 2018-09-11 2018-09-11 09:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook 20  
  ห้องจันนพเก้า
หญิงจอง
 2018-09-10 2018-08-31 09:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook 20  
  ห้องจันนพเก้า
หญิงจอง
 2018-09-05 2018-09-05 09:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook 20  
  ห้องจันนพรัตน์
พี่ม่วยจอง
 2018-09-05 2018-09-05 13:00:00 - 13:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook  
  ห้องจันนพรัตน์
พี่ม่วยจอง
 2018-09-04 2018-09-04 13:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุม คปสอ.บางระจัน
 2018-08-29 2018-08-29 00:00:00 - 00:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระจัน
 2018-09-04 2018-08-29 13:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ชมรมบางระจันพัฒนา
 2017-11-23 2017-11-23 08:00:00 - 13:00:00 สุภาสุข พิศรูป Notebook 30  

Total : 88 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>