>>> ค้นหาได้จาก เรื่อง หรือ ชื่อผู้โพสต์ หรือ วันที่
วันที่

เรื่อง

รายละเอียด ผู้โพสต์
2018-11-21
 สสจ.ราชบุรี รับย้าย/เลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 สสจ.ราชบุรี รับย้าย/เลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ปิยะนุช  น้อยโสภณ
2016-08-11
 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 -
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-12-30
 จ.สระแก้วรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 จ.สระแก้วรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-12-30
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
ปิยะนุช  น้อยโสภณ
2016-12-30
 โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2560
 1.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2560 2.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2560
รัตน์วลี  ดียิ่ง
2016-12-30
 จ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และ (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)
 จ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และ (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-12-30
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
 ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
ปิยะนุช  น้อยโสภณ
2016-12-29
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ฯลฯ
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้ค่ะ
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-12-29
 รพ.สุราษฎร์ธานีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอน/เลื่อน มาดำรงตำแหน่งนวก.พัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ
 รพ.สุราษฎร์ธานีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอน/เลื่อน มาดำรงตำแหน่งนวก.พัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-12-28
 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประมเินผลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประมเินผลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559 ได้ตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้ค่ะ
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-12-28
 จ.สมุทรสาครรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
 จ.สมุทรสาครรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-12-28
 ไฟล์คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ไฟล์คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 30 ตัวชี้วัด
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-12-27
 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประมเินผลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559
 ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ดวงกมล  ศรีละกูล

Total : 210 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>