>>> ค้นหาได้จาก เรื่อง หรือ ชื่อผู้โพสต์ หรือ วันที่
วันที่

เรื่อง

รายละเอียด ผู้โพสต์
2016-12-30
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-12-30
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
 จังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-12-22
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-12-15
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ธ.ค. 59 ในวันและเวลาราชการที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สิงห์บุรี
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-11-29
 ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลบางระจัน
ปิยะนุช  น้อยโสภณ
2016-11-18
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ฯ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รพ.บางระจัน
ปิยะนุช  น้อยโสภณ
2016-11-08
 รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย โอน เพื่อดำรงตำแหน่งจพ.พัสดุ ระดับปฏิบัติงาน
 รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย โอน เพื่อดำรงตำแหน่งจพ.พัสดุ ระดับปฏิบัติงาน
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-11-08
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติการปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 โดยรับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 59 ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ https://moph.job.thai.com
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-10-31
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รพ.บางระจัน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รพ.บางระจัน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ปิยะนุช  น้อยโสภณ
2016-09-30
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ปิยะนุช  น้อยโสภณ
2016-09-23
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ฯ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ
ปิยะนุช  น้อยโสภณ
2016-09-08
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
ภิญญาพัชญ์  บุญคง
2016-09-05
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา โรงพยาบาลค่ายบางระจัน และโรงพยาบาลพรหมบุรี
ปิยะนุช  น้อยโสภณ

Total : 29 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>