>>> ค้นหาได้จาก เรื่อง หรือ ชื่อผู้โพสต์ หรือ วันที่
วันที่

เรื่อง

รายละเอียด ผู้โพสต์
2016-12-27
 เอกสารประกอบการประชุมประชุมวิชาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560
 เอกสารประกอบการประชุมประชุมวิชาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมโรงพยาบาลสิงห์บุรี
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-12-22
 เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมจังหวัดสิงห์บุรี ของศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมจังหวัดสิงห์บุรี ของศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชาวสา'สุขสิงห์บุรีทำดีเพื่อพ่อ : https://www.youtube.com/watch?v=UerMdrlbzCw&feature=youtu.be หมอครอบครัวบ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี : https://www.youtube.com/watch?v=gb2p-aylLQM&feature=youtu.be และสามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนออื่น ๆ ได้ที่สิ่งที่แนบมาด้วยด้านล่างนี้ค่ะ
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-12-16
 เอกสารประกอบการประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2560
 เอกสารประกอบการประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2560 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-11-02
 เอกสารประกอบการประชุมงบลงทุน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 เอกสารประกอบการประชุมงบลงทุน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-10-31
 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-10-20
 การประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล
 ประกอบด้วย 1. ผลการตรวจประเมินการดำเนินงานฯ (RAH.03) 2. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงฯ (RAH.06) 3. แบบรายงานการประเมินตรเอง (SRAH.1)
พรรณวรนันท์  สมประสงค์
2016-10-20
 โปรแกรมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2559
 โปรแกรมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
พรรณวรนันท์  สมประสงค์
2016-10-19
 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 4
 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมลออ-เฉลิม ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนครนายก
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-10-14
 เอกการประกอบการประชุมจัดทำแผน 60 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 เอกการประกอบการประชุมจัดทำแผน 60 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-10-12
 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงการฝึกงานวิชาชีพฯ และตำบลสุขภาพดี
 การประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงการฝึกงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ดวงกมล  ศรีละกูล
2016-10-12
 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2559
 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2259
รัตน์วลี  ดียิ่ง
2016-09-09
 เอกสารประกอบการประชุม การออกข้อบัญญัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 วันที่ 8 กันยายน 2559
 ในโฟล์เดอร์จะประกอบด้วย 1. แบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายสาธารณสุข 2. แบบสำรวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. สไลด์ตัวนำเสนอ ในวันที่ประชุม 5 ไฟล์ คณะวิทยากร ประกอบด้วย 1. คุณวิชาญ ดำรงกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โทร 036 - 300830 - 32 ต่อ 117 2. คุณวรางคณา ชัยมุงคุณ นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โทร 036 - 300830 - 32 ต่อ 117 3. คุณอัครเดช ภักดีรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โทร 036-813493 ต่อ 132 4. คุณต่อศักดิ์ ภู่ระหงษ์ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โทร 036-813493 ต่อ 110
พรรณวรนันท์  สมประสงค์
2016-09-01
 อบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง เขตสุขภาพที่ 4
 เอกสารและไฟล์นำเสนอประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง เขตสุขภาพที่ 4 อยู่ในไฟล์ที่แนบมาด้วย
จตุพร  แก้วเขียว

Total : 30 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>