>>> ค้นหาได้จาก เรื่อง หรือ ชื่อผู้โพสต์ หรือ วันที่
วันที่

เรื่อง

รายละเอียด ผู้โพสต์
05102560
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
 ตามเอกส่ารแนบท้าย
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-11-28
 แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2560
 ตามรายละเอียดแนบท้าย
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-11-01
 ราคากลางโครงการจ้างย้ายโรงจอดรถ โดยวิธีตกลงราคา
 เอกสารแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-06-27
 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีตกลงราคา
 ตามเอกสารแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-11-08
 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 -
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-12-15
 ราคากลางโครงการซื้อชุดประเมินพัฒนาการเด็ก(13 ชิ้น) โดยวิธีตกลงราคาโครงการสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ คนมีความสุข
 ตามเอกสารแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-08-11
 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 ตามเอกสารแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-09-29
 ราคากลางโครงการจ้างทำป้ายชื่อกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีตกลงราคา
 ตามเอกสารแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-09-29
 ราคากลางโครงการจ้างทำป้ายชื่อกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีตกลงราคา
 เอกสารแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-09-19
 ราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดการดูแลสวน และสนามหญ้า ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
 ตามเอกสารแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-09-19
 ราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
 ตามเอกสารแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-05-12
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559
 ตามแนวทางสำนนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อัจฉรา  เปรมปรี
2016-09-09
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เอกสารตามแนบ
อัจฉรา  เปรมปรี

Total : 36 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>