2019-03-19  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่างาม
2019-03-18  [ ]
สสจ.นครปฐม มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2019-03-14  [ ]
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระบาท มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2019-03-14  [ ]
รพ.ลำพูน รับเลื่อน ขรก. เพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2019-03-13  [ ]
สสจ.ร้อยเอ็ดมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 1 ตำแหน่ง
2019-03-13  [ ]
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครขรก.เพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 2 ตำแหน่ง
2019-03-13  [ ]
จ.นครนายก มีความประสงค์รับย้าย /รับโอน ขรก. จำนวน 1 อัตรา
2019-03-13  [ ]
จ.ราชบุรี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 ตำแหน่ง
2019-03-13  [ ]
จ.กาฬสินธุ์มีขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตน.ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา
2019-02-13  [ ]
สสจ.เชียงราย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.เพื่อดำรงตำแหน่งจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 10 อัตรา
2019-02-13  [ ]
จ.นครปฐมมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 6 อัตรา
2019-02-13  [ ]
รพ.กระบี่ มีความประสงค์รับย้ายจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2019-02-12  [ ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคลากรตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2562
2019-01-30  [ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
2019-01-18  [ ]
รพ.น่านมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2019-01-18  [ ]
จ.ลำปาง มีความประสงค์ รับย้าย/รับโอน ขรก. เพื่อไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1อัตรา
2019-01-14  [ ]
จ.สงขลา มีความประสงค์รับย้าย รับโอนตน.นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2019-01-11  [ ]
รพ.ชัยนาทนเรนทรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตน.จพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2019-01-11  [ ]
สสจ.เชียงราย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2019-01-02  [ ]
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพระงาม
2018-12-28  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 28 ธันวาคม 2561
2018-12-25  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอก.รพ.สต.พระงาม
2018-12-11  [ ]
รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพระงาม
2018-12-11  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กรมควบคุมโรค จ.สระบุรี จำนวน 1 อัตรา
2018-12-11  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
2018-12-07  [ ]
สสจ.อ่างทอง มีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตน.ผอ.รพ.(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.ไชโย
2018-12-07  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
2018-11-29  [ ]
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2018-11-27  [ ]
ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 30พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2018-11-21  [ ]
สสจ.ราชบุรี รับย้าย/เลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-11-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-14  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับย้าย ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
2018-11-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 1008 Record : 29 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>