2018-04-23  [ ]
กรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-04-23  [ ]
รพ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-04-23  [ ]
สสจ.ราชบุรี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-04-23  [ ]
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-04-23  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-04-23  [ ]
จ.มหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก. เพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตน.ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-04-23  [ ]
สสจ.พังงา มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.จำนวน 7 ตำแหน่ง
2018-04-23  [ ]
รพ.กาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-04-19  [ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2018-04-19  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ. 2561

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 787 Record : 79 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ] Next>>