2017-12-07  [ ]
รับย้ายนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป รพช.พรหมบุรี สสจ.สิงห์บุรี
2017-12-06  [ ]
จ.พิษณุโลก รับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2017-12-04  [ ]
เอกสาร รับ ผชรมว 4 ธค 60 ฉบับสมบุณ์
2017-12-06  [ ]
คู่มือหลักสูตรการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ
2017-12-01  [ ]
สนง.จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตน. จพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2017-12-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-01  [ ]
จ.ยะลามีความประสงค์รับย้ายขรก.จำนวน 1 อัตรา
2017-12-01  [ ]
สสจ.ร้อยเอ็ดมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 5 ตำแหน่ง
2017-12-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-01  [ ]
สสจ.สมุทรสงครามมีความประสงค์คัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นวก.ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา
2017-12-01  [ ]
รพ.อุทัยธานีมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.พลเรือน จำนวน 2 อัตรา
2017-12-01  [ ]
จ.ตรัง รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-11-30  [ ]
สสจ.บุรีรัมย์ รับย้าย ขรก. ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-30  [ ]
สสจ.บุรีรัมย์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-30  [ ]
สสจ.สมุทรสงคราม รับย้าย ขรก.ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.ชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา
2017-11-30  [ ]
สสจ.บุรีรัมย์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง ผอ.สอน. (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-30  [ ]
รพ.ตรัง รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2017-11-30  [ ]
จ.สมุทรสงคราม รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-11-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-30  [ ]
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต จำนวน 5 ตำแหน่ง
2017-11-29  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
2017-11-28  [ ]
รพ.อ่างทองมีความประสงค์รับย้าย/โอน ขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-28  [ ]
สสจ.สิงห์บุรี รับเลื่อน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-27  [ ]
จ.ปทุมธานีมีความประสงค์รับย้ายรับโอนขรก.จำนวน 3 อัตรา
2017-11-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560 ม.เกษตรศาสตร์
2017-11-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-22  [ ]
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
2017-11-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-21  [ ]
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-21  [ ]
รพ.บ้านสร้าง สสจ.ปราจีนบุรี รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 5
2017-11-21  [ ]
รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์คนที่ 2
2017-11-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-17  [ ]
รพ.พระบาทมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>