2017-11-17  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
2017-11-17  [ ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนกิจกรรมดำเนินงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2561 - 2561)
2017-11-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-16  [ ]
รพ.พระนครศรีอยุธยา รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพเิศษ จำนวน 4 อัตรา
2017-11-16  [ ]
รพ.นครพิงค์มีความประสงค์รับย้ายขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-16  [ ]
รพ.บ้านหมี่มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-15  [ ]
One page PA 61
2017-11-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-10  [ ]
สสจ.นครปฐมมีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2017-11-10  [ ]
สสจ.สุพรรณบุรี มีความประสงค์รับย้ายขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
2017-11-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-08  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-08  [ ]
รพ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา รับย้าย/โอน ขรก. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-08  [ ]
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีความประสงค์รับย้ายขรก.ตำแหน่งนายแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2017-11-08  [ ]
รพ.ลำปาง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. จำนวน 2 อัตรา
2017-11-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-03  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-10-31  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560
2017-10-31  [ ]
บัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติ่ม กันยายน 2560
2017-10-27  [ ]
รพ.อุดรธานีมีความประสงค์รับสมัครขรก.เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-10-25  [ ]
รพ.สงขลา มีความประสงค์รับย้ายขรก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2017-10-25  [ ]
รพ.บ้านหมี่ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 อัตรา
2017-10-24  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560
2017-10-24  [ ]
ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) สสจ.สิงห์บุรี
2017-10-20  [ ]
รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 และคนที่ 2
2017-10-20  [ ]
สสจ.สุโขทัย รับเลื่อน ขรก. ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2017-10-20  [ ]
สสจ.สุโขทัย รับเลื่อน ขรก. ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2017-10-20  [ ]
รพ.เสนา รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) จำนวน 1 อัตรา
2017-10-17  [ ]
รพ.เบตง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. เพื่อไปดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2017-10-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-10-17  [ ]
รพ.อ่างทอง รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพเิศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) จำนวน 1 อัตรา
2017-10-12  [ ]
รับย้ายขรก.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา
2017-10-11  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-10-10  [ ]
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 – 2564 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>