2017-10-09  [ ]
House Model & Action Plan (PA 2561)
2017-10-06  [ ]
กรมการแพทย์ รับย้าย/โอน ข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
2017-10-06  [ ]
ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข ปี 2561
2017-10-05  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-10-05  [ ]
รพ.อุตรดิตถ์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-10-05  [ ]
สสจ.ราชบุรี รับสมัคร ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-10-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-10-04  [ ]
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 2560
2017-10-03  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนกันยายน 2560
2017-10-03  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-29  [ ]
จ.อำนาจเจริญ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) จำนวน 1 อัตรา
2017-09-29  [ ]
เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
2017-09-27  [ ]
***ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) กลุ่มการพยาบาล รพ.บางระจัน
2017-09-27  [ ]
ขอเลื่อนการกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือน กันยายน 2560
2017-09-27  [ ]
สสจ.สุโขทัยมีความประสงค์รับย้ายขรก. มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา
2017-09-26  [ ]
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการ2561 และ VDOมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2561
2017-09-25  [ ]
สสจ.สิงห์บุรี รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพ.บางระจัน จำนวน 1 อัตรา
2017-09-22  [ ]
รพ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร ปีการศึกษา 2561
2017-09-22  [ ]
รพ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร ปีการศึกษา 2560
2017-09-22  [ ]
****UPDATE***** เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2017-09-20  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข และการมอบนโยบายการดำเนินงาน ปี61
2017-09-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-20  [ ]
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต จำนวน 2 อัตรา
2017-09-20  [ ]
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต จำนวน 2 อัตรา
2017-09-20  [ ]
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต จำนวน 2 อัตรา
2017-09-20  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
2017-09-20  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
2017-09-20  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
2017-09-19  [ ]
จ.สิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-09-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-15  [ ]
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 สาขา
2017-09-15  [ ]
รพ.พระนารายณ์มหาราช รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2017-09-15  [ ]
เชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี 2560
2017-09-14  [ ]
จ.จันทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>