2017-09-20  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
2017-09-20  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
2017-09-20  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
2017-09-19  [ ]
จ.สิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-09-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-15  [ ]
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 สาขา
2017-09-15  [ ]
รพ.พระนารายณ์มหาราช รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2017-09-15  [ ]
เชิญเสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี 2560
2017-09-14  [ ]
จ.จันทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา
2017-09-14  [ ]
จัดทำแผนความต้องการขอรับการจัดสรรเงินงบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปี 2561
2017-09-14  [ ]
รพ.มหาราชนครราชสีมา ประสงค์รับย้ายขรก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-09-14  [ ]
จ.สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครขรก.เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
2017-09-13  [ ]
กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
2017-09-13  [ ]
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี 2561
2017-09-13  [ ]
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
2017-09-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-08  [ ]
สป.จะดำเนินการคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.วิทยาลัยการพยาบาล ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 6 ตำแหน่ง
2017-09-07  [ ]
สสจ.ราชบุรีมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
2017-09-06  [ ]
***เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.สิงห์บุรี
2017-09-06  [ ]
สสจ.สิงห์บุรี รับย้าย ขรก. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-09-05  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-05  [ ]
รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่ 2)
2017-09-04  [ ]
จ.นครสวรรค์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
2017-09-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-31  [ ]
แผนปฏิบัติการ ปี 2561
2017-08-30  [ ]
สสจ.อุดรธานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก. เพื่อรับย้ายรับโอน จำนวน 5 ตำแหน่ง
2017-08-30  [ ]
สสจ.สระบุรี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 7 ตำแหน่ง
2017-08-30  [ ]
สสจ.นครนายก มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2017-08-30  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-08-29  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2017-08-29  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
2017-08-29  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2017-08-24  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 1008 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>