2017-06-21  [ ]
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์รับโอน/ย้ายขรก.เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-21  [ ]
จ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก. เพื่อย้าย โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-21  [ ]
รพ.พุทธโสธรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-20  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-06-16  [ ]
รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน
2017-06-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-15  [ ]
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2560
2017-06-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-14  [ ]
การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2560
2017-06-14  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2017-06-14  [ ]
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์รับโอนขรก. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
2017-06-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-12  [ ]
สสจ.ระนอง รับเลื่อน ขรก. ดังนี้ 1.นักวิเคราะห์นโยบายแและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง /2.หัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-06-12  [ ]
รพ.สงขลา รับเลื่อน ขรก. 1. นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา /2. พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-09  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.พระพุทธบาท จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-06-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-09  [ ]
รพ.เบตง มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนขรก. เพื่อไปดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2017-06-07  [ ]
รับย้าย ขรก. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน สสอ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-06-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-06  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สุขสำราญ สสจ.ระนอง จำนวน 1 อัตรา
2017-06-06  [ ]
รพ.อุดรธานี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-06-06  [ ]
รพ.อุดรธานีมีความประสงค์รับสมัครขรก.เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งจพ.ธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2017-06-06  [ ]
สสจ.ชัยภูมิมีความประสงค์คัดเลือกขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
2017-06-06  [ ]
สสจ.ชัยภูมิมีความประสงค์คัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. จำนวน 33 อัตรา
2017-06-06  [ ]
สสจ.สมุทรสงครามมีความประสงค์คัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-05  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รพ.ตรัง จำนวน 1 อัตรา
2017-06-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-01  [ ]
รพ.อ่างทอง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ระดับปฏิบัติ/ชำนาญงาน
2017-06-01  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
2017-05-29  [ ]
การตรวจตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ 2 ประจำปี 2560
2017-05-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-25  [ ]
รับย้าย ขรก. ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2017-05-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>