2018-10-01  [ ]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2018-09-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-27  [ ]
โครงการอบรมระยะสั้น ( 4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2562
2018-09-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-22  [ ]
VDO ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 2561
2018-09-20  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
2018-09-20  [ ]
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ครั้งที่ 2/2561
2018-09-20  [ ]
รพ.อ่างทอง รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-09-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-14  [ ]
สสจ.ชัยนาท รับสมัคร ขรก. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
2018-09-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-13  [ ]
การต่ออายุเครื่องสำอางที่ขออนุญาต ก่อนปี2559 ต้องรับต่ออายุ
2018-09-11  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับย้าย ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
2018-09-11  [ ]
ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
2018-09-10  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-09-07  [ ]
จ.ปัตตานีมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. จพ.ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-09-07  [ ]
จ.นครนายก มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรชำนาญการพิเศษและสาธารณสุขอำเภอ(นวก.ชำนาญการพิเศษ)
2018-09-05  [ ]
สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-09-05  [ ]
สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-09-05  [ ]
รพ.พระนครศรีอยุธยา รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2018-09-05  [ ]
จ.เชียงราย รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
2018-09-05  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-31  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-08-31  [ ]
จ.สงขลา มีความประสงค์รับย้าย รับโอนตน.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-31  [ ]
จ.ระนอง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข)ชำนาญงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
2018-08-30  [ ]
รพ.กระบี่ รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
2018-08-30  [ ]
รพ.สงขลา ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 5 อัตรา ตังแต่บัดนี้ ถึง 20 ก.ย. 61
2018-08-29  [ ]
สสจ.นครปฐมมีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
2018-08-29  [ ]
จ.สงขลา มีความประสงค์รับย้าย รับโอนตน.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-29  [ ]
รพ.ตะกั่วป่า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตน.ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-08-29  [ ]
รพ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตน.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
2018-08-29  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-28  [ ]
รพ.สิงห์บุรี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>