2016-12-27  [ ]
รพ.สุไหงโก-ลกขยายเวลารับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการจำนวน 1 อัตรา
2016-12-26  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-23  [ ]
รพ.กำแพงเพชรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-12-23  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-23  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ รพ.ชลบุรี จำนวน 2 อัตรา
2016-12-21  [ ]
จ.ปัตตานีรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
2016-12-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-20  [ ]
สสจ.กระบี่มีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อปรับวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
2016-12-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-15  [ ]
แผนปฏิบัติการ ปี 60
2016-12-15  [ ]
เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
2016-12-15  [ ]
ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 60
2016-12-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-14  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี จำนวน 2 อัตรา
2016-12-14  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-12-14  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ท่าหลวง สสจ.ลพบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-12-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
2016-12-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-08  [ ]
เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมฯ 22 ธ.ค. 2559
2016-12-08  [ ]
สสจ.ยะลามีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งจพ.พัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2016-12-07  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม PCC & LTC
2016-12-07  [ ]
รพ.อยุธยารับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-12-06  [ ]
การจัดปฏิบัติธรรมธรรมจารี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)
2016-12-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-30  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี60
2016-11-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2016-11-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-30  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2016-11-29  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชีึ่ยวชาญ) รพ.ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-11-29  [ ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาวFinal
2016-11-29  [ ]
Final_ppt_vdoconference_รพ.สต.ติดดาว
2016-11-29  [ ]
รายละเอียดใบโอนงบประมาณงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
2016-11-29  [ ]
จ.เชียงรายมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน จพ.ธุรการ 2 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 967 Record : 28 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>