2016-12-14  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ท่าหลวง สสจ.ลพบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-12-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
2016-12-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-08  [ ]
เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมฯ 22 ธ.ค. 2559
2016-12-08  [ ]
สสจ.ยะลามีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งจพ.พัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2016-12-07  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม PCC & LTC
2016-12-07  [ ]
รพ.อยุธยารับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-12-06  [ ]
การจัดปฏิบัติธรรมธรรมจารี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)
2016-12-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-30  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี60
2016-11-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2016-11-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-30  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2016-11-29  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชีึ่ยวชาญ) รพ.ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-11-29  [ ]
คู่มือ รพ.สต.ติดดาวFinal
2016-11-29  [ ]
Final_ppt_vdoconference_รพ.สต.ติดดาว
2016-11-29  [ ]
รายละเอียดใบโอนงบประมาณงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
2016-11-29  [ ]
จ.เชียงรายมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน จพ.ธุรการ 2 อัตรา
2016-11-29  [ ]
รพ.แพร่ขยายเวลารับสมัครจพ.พัสดุ
2016-11-28  [ ]
การจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
2016-11-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-25  [ ]
หลักสูตร Service Plan ปี 2560
2016-11-24  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-24  [ ]
รับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ
2016-11-24  [ ]
รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏฺบัติงาน/ชำนาญงาน
2016-11-23  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-11-23  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพ.เกาะสมุย จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-11-22  [ ]
รับย้าย/เลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพรบรมราชชนก
2016-11-22  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 4 ตำแหน่ง / รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-11-22  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 พ.ย. 2559
2016-11-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-18  [ ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
2016-11-17  [ ]
แนวทางการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2016-11-17  [ ]
คู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล)

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>