2016-11-25  [ ]
หลักสูตร Service Plan ปี 2560
2016-11-24  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-24  [ ]
รับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ
2016-11-24  [ ]
รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏฺบัติงาน/ชำนาญงาน
2016-11-23  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-11-23  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพ.เกาะสมุย จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-11-22  [ ]
รับย้าย/เลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพรบรมราชชนก
2016-11-22  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 4 ตำแหน่ง / รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-11-22  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 พ.ย. 2559
2016-11-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-18  [ ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
2016-11-17  [ ]
แนวทางการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2016-11-17  [ ]
คู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล)
2016-11-17  [ ]
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
2016-11-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-16  [ ]
เชิญประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2016-11-16  [ ]
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
2016-11-16  [ ]
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
2016-11-16  [ ]
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคผู้เข้าร่วมรอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง
2016-11-15  [ ]
เอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 ปี 2560
2016-11-15  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร จำนวน 1 อัตรา
2016-11-15  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ลำปาง จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-11-15  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ระดับทรงคุณวุฒิ (ส่วนกลาง) ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-11-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-11  [ ]
รพ.อยุธยารับสมัครคัดเลือกขรก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (คนที่1)
2016-11-11  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-11  [ ]
รพ.สุไหงโกลกมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
2016-11-11  [ ]
เอกสารประกอบการอบรม บสต. วันที่ 10-11พ.ย. 59
2016-11-11  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายขรก. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2016-11-11  [ ]
รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกจพ. ธุรการอาวุโส
2016-11-10  [ ]
รพ.อุดรธานี รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2016-11-10  [ ]
แบบสำรวจข้อมูลทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
2016-11-10  [ ]
สนง.คกก.สิทธิมนุษยชนรับสมัครคัดเลือกขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน
2016-11-10  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-10  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สิงห์บุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>