2016-11-11  [ ]
รพ.สุไหงโกลกมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
2016-11-11  [ ]
เอกสารประกอบการอบรม บสต. วันที่ 10-11พ.ย. 59
2016-11-11  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายขรก. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2016-11-11  [ ]
รพ.พุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกจพ. ธุรการอาวุโส
2016-11-10  [ ]
รพ.อุดรธานี รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2016-11-10  [ ]
แบบสำรวจข้อมูลทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
2016-11-10  [ ]
สนง.คกก.สิทธิมนุษยชนรับสมัครคัดเลือกขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน
2016-11-10  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-10  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สิงห์บุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-11-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-09  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รพ.อุดรธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง
2016-11-07  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนวก.พัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลฯ
2016-11-07  [ ]
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
2016-11-04  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2016-11-04  [ ]
รับเลื่อน ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ตรัง จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-11-04  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สสจ.ยะลา จำนวน 4 ตำแหน่ง
2016-11-04  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-11-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-04  [ ]
กำหนดการตรวจเยี่ยม คปสอ. ค่ายบางระจัน
2016-11-03  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-11-02  [ ]
รพ.แพร่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2016-11-02  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมงบลงทุน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
2016-11-01  [ ]
จ.สระแก้วรับย้าย/รับโอนขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
2016-11-01  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
2016-11-01  [ ]
คู่มือเยี่ยมเสริมพลัง
2016-10-31  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-10-31  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-10-31  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
2016-10-28  [ ]
รับย้าย ขรก. ตำแน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สบช.
2016-10-28  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใน สป.(ส่วนกลาง) จำนวน 3 ตำแหน่ง
2016-10-28  [ ]
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จำนวน 1 อัตรา
2016-10-28  [ ]
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
2016-10-27  [ ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2559
2016-10-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-10-22  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม chief offcier เขตสุขภาพที่ 4 21 ต.ค. 59

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 1008 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>