2018-08-27  [ ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
2018-08-27  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
2018-08-24  [ ]
เครื่องสำอางต้องรีบต่ออายุก่อน 8 กย 61!!!!!!!
2018-08-23  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-22  [ ]
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี รับเลื่อน ขรก.ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2018-08-21  [ ]
จ.อุตรดิตถ์ รับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 อัตรา
2018-08-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-16  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2018-08-15  [ ]
รพ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการใให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-14  [ ]
รพ.นครนายก รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-09  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2018-08-08  [ ]
รพ.พิจิตร มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-06  [ ]
รพ.สงขลา มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตน.ว่าง จำนวน 4 อัตรา
2018-08-03  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2018-08-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-31  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2018-07-31  [ ]
จ. จันทบุรี รับเลื่อน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นว.ชช. จำนวน 1 อัตรา
2018-07-31  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
2018-07-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-25  [ ]
จ.ปราจีนบุรี รับย้าย/รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-07-25  [ ]
สสจ.นครปฐม รับย้าย ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา
2018-07-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-24  [ ]
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
2018-07-24  [ ]
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561
2018-07-23  [ ]
รพ.ตรัง รับเลื่อน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2018-07-23  [ ]
ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
2018-07-20  [ ]
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
2018-07-20  [ ]
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561
2018-07-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-20  [ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล/องค์กรดีเด่น
2018-07-19  [ ]
สสจ.นครนายก รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-07-19  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 3 อัตรา
2018-07-16  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับย้าย ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>