2018-09-05  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-31  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-08-31  [ ]
จ.สงขลา มีความประสงค์รับย้าย รับโอนตน.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-31  [ ]
จ.ระนอง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข)ชำนาญงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
2018-08-30  [ ]
รพ.กระบี่ รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
2018-08-30  [ ]
รพ.สงขลา ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 5 อัตรา ตังแต่บัดนี้ ถึง 20 ก.ย. 61
2018-08-29  [ ]
สสจ.นครปฐมมีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
2018-08-29  [ ]
จ.สงขลา มีความประสงค์รับย้าย รับโอนตน.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-29  [ ]
รพ.ตะกั่วป่า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตน.ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-08-29  [ ]
รพ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตน.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
2018-08-29  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-28  [ ]
รพ.สิงห์บุรี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2018-08-27  [ ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
2018-08-27  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
2018-08-24  [ ]
เครื่องสำอางต้องรีบต่ออายุก่อน 8 กย 61!!!!!!!
2018-08-23  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-22  [ ]
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี รับเลื่อน ขรก.ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2018-08-21  [ ]
จ.อุตรดิตถ์ รับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 อัตรา
2018-08-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-16  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2018-08-15  [ ]
รพ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการใให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-14  [ ]
รพ.นครนายก รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-08-09  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2018-08-08  [ ]
รพ.พิจิตร มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2018-08-06  [ ]
รพ.สงขลา มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตน.ว่าง จำนวน 4 อัตรา
2018-08-03  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2018-08-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-31  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2018-07-31  [ ]
จ. จันทบุรี รับเลื่อน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นว.ชช. จำนวน 1 อัตรา
2018-07-31  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
2018-07-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-25  [ ]
จ.ปราจีนบุรี รับย้าย/รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>