2018-07-25  [ ]
สสจ.นครปฐม รับย้าย ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา
2018-07-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-24  [ ]
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
2018-07-24  [ ]
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561
2018-07-23  [ ]
รพ.ตรัง รับเลื่อน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2018-07-23  [ ]
ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
2018-07-20  [ ]
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
2018-07-20  [ ]
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561
2018-07-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-20  [ ]
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล/องค์กรดีเด่น
2018-07-19  [ ]
สสจ.นครนายก รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-07-19  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 3 อัตรา
2018-07-16  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับย้าย ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2018-07-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-11  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-11  [ ]
รพ.ขอนแก่น รับย้าย ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.ขอนแก่น
2018-07-11  [ ]
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
2018-07-09  [ ]
รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ/เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2018-07-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรัลรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2018-07-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-03  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชเพื่อขอรับรางวัล
2018-07-03  [ ]
สสจ.ยะลา รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
2018-07-03  [ ]
สสจ.ตรัง รับเลื่อนระดับ/รับย้าย ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน จำนวน 6 อัตรา
2018-07-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-29  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2018-06-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์สมัครรับต้นสังกัดแพทย์เข้าศึกษา/ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
2018-06-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-27  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการปรเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2018-06-25  [ ]
รพ.ตราด รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-06-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-22  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2018-06-21  [ ]
ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>