2018-07-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-11  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-11  [ ]
รพ.ขอนแก่น รับย้าย ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.ขอนแก่น
2018-07-11  [ ]
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
2018-07-09  [ ]
รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ/เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2018-07-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรัลรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2018-07-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-07-03  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชเพื่อขอรับรางวัล
2018-07-03  [ ]
สสจ.ยะลา รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
2018-07-03  [ ]
สสจ.ตรัง รับเลื่อนระดับ/รับย้าย ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน จำนวน 6 อัตรา
2018-07-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-29  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2018-06-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์สมัครรับต้นสังกัดแพทย์เข้าศึกษา/ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
2018-06-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-27  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการปรเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2018-06-25  [ ]
รพ.ตราด รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-06-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-22  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2018-06-21  [ ]
ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
2018-06-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-20  [ ]
สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
2018-06-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
2018-06-19  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2018-06-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-14  [ ]
รพ.ระยองรับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-06-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-13  [ ]
รพ.พระปกเกล้า รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
2018-06-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-12  [ ]
รพ.อุทัยธานีมีความประสงค์รับย้ายนายแพทย์ สาขาจักษุวิทยา จำนวน 1 อัตรา
2018-06-12  [ ]
มูลนิธิแพทย์ชนบทขอเชิญเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่นกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ประจำปี 2561
2018-06-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>