2018-05-07  [ ]
การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
2018-05-07  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-05-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-03  [ ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2561 จำนวน 4 ผลงาน
2018-05-03  [ ]
แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยย้อนหลัง5ปี
2018-05-03  [ ]
รพ.พิจิตร มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2018-05-03  [ ]
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตำแหน่งว่างจพ.เวชกรรมฟื้นฟูปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2018-05-03  [ ]
รพ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2018-05-02  [ ]
เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2018-05-02  [ ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญ
2018-05-02  [ ]
New!!!!! "การจัดตำแหน่งและจัดบุคคลลงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง"
2018-05-01  [ ]
แพทยสภา รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
2018-05-01  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2561
2018-04-27  [ ]
จ.กาฬสินธุ์ รับย้าย ขรก. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 2 อัตรา
2018-04-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-04-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา
2018-04-27  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา
2018-04-26  [ ]
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการฯ
2018-04-26  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนเมษายน 2561
2018-04-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-04-24  [ ]
สนง. เขตสุขภาพที่ 4 เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการเป็นวิยากร
2018-04-24  [ ]
การคัดเลือกบุคคล/องค์กร ดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2018-04-24  [ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2018-04-24  [ ]
กทพ.รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ค.61
2018-04-24  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-04-24  [ ]
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
2018-04-23  [ ]
รพ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-04-23  [ ]
สสจ.ราชบุรี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-04-23  [ ]
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-04-23  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-04-23  [ ]
จ.มหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก. เพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตน.ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-04-23  [ ]
สสจ.พังงา มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.จำนวน 7 ตำแหน่ง
2018-04-23  [ ]
รพ.กาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-04-19  [ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2018-04-19  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ. 2561

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>