2018-05-18  [ ]
รพ.ยะลา รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2018-05-18  [ ]
จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-05-17  [ ]
สสจ.พิจิตร มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง
2018-05-16  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์ขยายเวลาการรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-05-16  [ ]
รพ.พระพุทธบาท มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-05-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-16  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
2018-05-15  [ ]
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
2018-05-15  [ ]
รพ.ดอกคำใต้ รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ
2018-05-11  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-07  [ ]
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561
2018-05-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-07  [ ]
การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
2018-05-07  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-05-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-03  [ ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2561 จำนวน 4 ผลงาน
2018-05-03  [ ]
แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยย้อนหลัง5ปี
2018-05-03  [ ]
รพ.พิจิตร มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2018-05-03  [ ]
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตำแหน่งว่างจพ.เวชกรรมฟื้นฟูปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2018-05-03  [ ]
รพ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2018-05-02  [ ]
เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2018-05-02  [ ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญ
2018-05-02  [ ]
New!!!!! "การจัดตำแหน่งและจัดบุคคลลงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง"
2018-05-01  [ ]
แพทยสภา รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
2018-05-01  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2561
2018-04-27  [ ]
จ.กาฬสินธุ์ รับย้าย ขรก. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 2 อัตรา
2018-04-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-04-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา
2018-04-27  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา
2018-04-26  [ ]
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการฯ
2018-04-26  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนเมษายน 2561
2018-04-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-04-24  [ ]
สนง. เขตสุขภาพที่ 4 เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการเป็นวิยากร
2018-04-24  [ ]
การคัดเลือกบุคคล/องค์กร ดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>