2018-03-19  [ ]
จ.บุรีรัมย์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 อัตรา
2018-03-19  [ ]
จ.บุรีรัมย์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 3 อัตรา
2018-03-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561
2018-03-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2018-03-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-12  [ ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-03-12  [ ]
สสจ.ระนอง รับเลื่อน ขรก. ให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-03-09  [ ]
รพ.น่านมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน นักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-03-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-07  [ ]
รพ.สมุทรปราการ มีความประสงค์รับย้าย รับโอนขรก.ไปดำรงตำแหน่ง จพ.พัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-03-07  [ ]
สสจ.อ่างทอง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-03-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพ
2018-02-28  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2018-02-28  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ผอ.รพ.สต หัวไผ่
2018-02-28  [ ]
สสจ.ระนองมีความประสงค์รับสมัครขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา
2018-02-28  [ ]
สสจ.กาฬสินธุ์ ขยายเวลารับย้าย ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-02-27  [ ]
สวรส. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผอ.สวรส. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561
2018-02-23  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2018-02-23  [ ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
2018-02-22  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-02-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-19  [ ]
เชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี ประจำปี พ.ศ.2561
2018-02-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-15  [ ]
สสจ.นครปฐม รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และ รับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญาการ
2018-02-15  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
2018-02-15  [ ]
จ.ตรัง รับย้าย/รับโอน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
2018-02-15  [ ]
รพ.ยะลา รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งปพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-02-15  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>