2018-02-23  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2018-02-23  [ ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
2018-02-22  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-02-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-19  [ ]
เชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี ประจำปี พ.ศ.2561
2018-02-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-15  [ ]
สสจ.นครปฐม รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และ รับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญาการ
2018-02-15  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
2018-02-15  [ ]
จ.ตรัง รับย้าย/รับโอน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
2018-02-15  [ ]
รพ.ยะลา รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งปพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-02-15  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-02-12  [ ]
สสจ.กาฬสินธุ์มีความประสงค์รับย้ายและรับโอนขรก.เพื่อไปดำรงตำแหน่งว่างรวม 3 ตำแหน่ง
2018-02-12  [ ]
รพ.ขอนแก่นมีความประสงค์รับย้าย รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.พัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-02-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-02-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-01-30  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 30 มกราคม 2561
2018-01-30  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2561
2018-01-30  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2018-01-30  [ ]
รพ.นครพิงค์ มีความประสงค์ขอขยายเวลารับย้าย รับโอน ขรก.เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2018-01-26  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-01-26  [ ]
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครขรก.เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
2018-01-24  [ ]
ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
2018-01-24  [ ]
สสจ.ชัยภูมิ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2018-01-24  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-01-19  [ ]
รพ.พิจิตร มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2018-01-19  [ ]
สสจ.สตูล มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2018-01-19  [ ]
รพ.พุทธชินราช มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2018-01-19  [ ]
สสจ.สระบุรี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-01-19  [ ]
สสจ.ราชบุรีมีความประสงค์ รับย้าย รับโอน ขรก.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.รังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2018-01-19  [ ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-01-18  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-01-18  [ ]
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>