Details

    ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลบางระจัน

  • วันที่ประกาศ 2023-10-05
  • ผู้ลงข่าว ธนัท ภัทรไพรศาล
  • link
  • ไฟล์แนบ D-1696488779_5966.PDF...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

โรงพยาบาลบางระจัน เลขที่ 41 หมู่ที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทร 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0

Copyright © 2022 bangrachanhospital Office . By งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ