Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
example-image
โรงพยาบาลบางระจัน​ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day. รวมกับ อสม.
example-image
เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19
example-image
อยู่อย่างไม่ประมาณ อยู่ร่วมกับโควิด-19 ต่อไปอย่างไร
example-image
อาการ Long Covid ฟื้นฟูได้ไม่ยาก

กิจกรรมโรงพยาบาลบางระจัน

  • img04
    โรงพยาบาลบางระจัน​ จัดกิจกรรม Big.cleaning.Day. รวมกับ อสม. อ่านต่อ
  • img04
    คลีนิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางระจัน อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
view : 1
post : 2022-08-09
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
view : 1
post : 2022-08-09
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565)
view : 16
post : 0000-00-00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
view : 2
post : 0000-00-00
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2565 (งบค่าเสื่อม)
view : 4
post : 0000-00-00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน
view : 2
post : 0000-00-00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ( เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ) ปีงบประมาณ 2565
view : 2
post : 0000-00-00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน
view : 1
post : 0000-00-00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน
view : 2
post : 0000-00-00
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน
view : 1
post : 0000-00-00
PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะบังคับใช้ในประเทศไทยนี้ จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมู
view : 25
post : 0000-00-00
คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 1400/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46)
view : 13
post : 0000-00-00
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 13) ที่ 13/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม ฯลฯ
view : 13
post : 0000-00-00
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร “สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ”
view : 14
post : 0000-00-00
มาทำความเข้าใจกันหน่อยว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย PDPA มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกับพวกเรากันบ้าง
view : 13
post : 0000-00-00

ปฏิทินการประชุม โรงพยาบาลบางระจัน