ภาพ กิจกรรม

คลิก เพื่อเปลี่ยนรูปภาพการดูภาพ


สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 จัดโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการให้คำปรึกษาเรื่องยา บริการตรวจสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 

POST : 28 ก.ย. 2566 View | 175 ครั้ง