โรงพยาบาลบางระจัน มอบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 30บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพสต. ทุกแห่ง ในอำเภอบางระจัน

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายแพทย์ณพเมธ บุญประกอบ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

บางระจัน เป็นผู้มอบป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ 30บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้แก่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพสต. ทุกแห่ง ในอำเภอบางระจัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางระจัน ขอประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ และมาลงทะเบียน Health ID ยืนยันตัวตน ได้ที่ สสอ.บางระจัน รพ. และรพสต.ใกล้บ้าน ได้ทุกวันเวลาราชการ


POST : 13 มี.ค. 2567 view : 34

Card image cap