ภาพ กิจกรรม

คลิก เพื่อเปลี่ยนรูปภาพการดูภาพ


คุณแม่ภรณี ธนาคมานุสรณ์ (มารดา สส.โชติวุฒิ. ธนาคมานุสรณ์) และ ร้านขนมเปี๊ยะโบว์แดง

วันที่ 1 กันยายน 2565. เวลาประมาณ 9.00 น. คุณแม่ภรณี  ธนาคมานุสรณ์ (มารดา สส.โชติวุฒิ. ธนาคมานุสรณ์) นำอาหารมามอบให้เจ้าหน้าที่ รพ. บางระจัน เวลา 10.00 น และ.ร้านขนมเปี๊ยะโบว์แดงได้นำเงินมาบริจาคให้แก่ทางโรงพยาบาลบางระจัน ทางโรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณ คุณแม่ภรณี  ธนาคมานุสรณ์ และเจ้าของร้าน ขนมเปี๊ยะโบว์แดง 

POST : 1 ก.ย. 2565 View | 182 ครั้ง