ภาพ กิจกรรม

คลิก เพื่อเปลี่ยนรูปภาพการดูภาพ


คลีนิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางระจัน

ด้วยโรงพยาบาลบางระจัน ได้ดำเนินการ "โรงพยาบาลเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ" โดยมีกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง คือ การจัดตั้ง คลินิกผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมิน คัดกรอง ที่พบปัญหาสุขภาพ โดยเน้นดำเนินการในด้านการมองเห็น ข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม สมองเสื่อม และปัญหาสุขภาพช่องปาก ให้รได้รับการดูแลที่เหมาะสม

POST : 2022-08-01 08:40:41 View | 16 ครั้ง